SIA Purified ir noslēdzis 18.05.2016. līgumu Nr.SKV-L-2016/300 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.